İŞKURSosyologlar Derneği olarak, uzun zamandan beri dile getirdiğimiz "Sosyolojinin Meslekleşmesi" konusu, henüz bir somut bir sonuca ulaşamamıştır. Konunun, sosyologların çalışmaları ile ilgili bazı tanımlar yapılarak çözülmeyeceği herkes tarafından bilinmektedir. Olayın uygulama sahasına geçmesi, çok boyutlu bir çalışmanın eseri olmalı ve üstünkörü bir şekilde geçiştirilmemelidir.

Devamını oku...
 

KOBANİTarihin şahitliği ve dünyanın gözü önünde Kobani'de gerçekleşmekte olan olumsuz gelişmeleri ve IŞİD'in bu bölgedeki ilerleyişini bahane edip, Anadolu şehirlerindeki sosyo-ekonomik hayatı anarşiyle tehdit ederek Türkiye'yi kargaşaya sürüklemek isteyenler, büyük bir hatanın içindedirler. Ortadoğu'da yeniden dağıtılan küresel kartlar nedeniyle körüklenmeye çalışılan bir yangında Türkiye'yi zor duruma sokarak bir çözüm üretmek mümkün değildir. Modern demokrasi ve siyaset kurumunun araçlarıyla her geçen gün daha da normalleşerek artık saygın bir siyasi aktör haline gelmiş olan HDP'yi ve Kürt vatandaşlarımızı akl-ı selime, bütün ülkeyi de sukünete davet ediyoruz. Türkiye'nin içine çekilmeye çalışıldığı mevcut sorunlar, şiddet ve toplumu çatışmaya sokmakla çözülemeyeceği gibi bu çaba son yıllardaki kazanımları ve Anadolu coğrafyasındaki bütün bireylerin geleceğini de tehdit etmektedir. Barış ve uzlaşma kültürü ile hareket ederek, toplumsal sağlığı ve birlikte yaşama; birlikte çözüm üretebilme iradesini muhafaza etmek zorundayız. Küresel ölçekli siyasi ve ekonomik hesaplaşmalar, özellikle tarihsel ve mekansal derinliği sınırlarının ötesine uzanan Anadolu'nun iç barışı bu coğrafyada bir arada yaşayan halkları birbirine düşürmemeli ve insanları kamplaştırmamalıdır. Küresel kırılmalar iİdeolojik görüşler ve gelecek açılışları hiçbir sebeple bu toprağın mayasıyla mayalanmış olan insani ve hukuki değerlerimizin önüne geçmemelidir.

SOSYOLOGLAR DERNEĞİ (SOSYODER)

 

Bu slayt, sosyologların ne tür işlerde ve hangi  niteliklerini ortaya koyebilecekleri hakkında, yurt içi ve yurt dışındaki  çeşitli kurumlarda çalışan sosyologların görev  alanlarına  dair  önemli  ipuçları vermektedir. Dolayısıyla bu slayttaki örnekler, hem sosyoloji mezunları ve hem de sosyologları hangi alanda çalıştırabileceklerini bilmeyen yetkililer için önemli bir  bilgi kaynağıdır.


 

Power Point Sunusu

 

logoSosyologlar Derneği, sosyoloji mesleğinin Türkiye’de gerçek yerine oturmasında ve ülkemizin sosyal meselelerinin bir meslek ve bilim kültürü içerisinde çözülmesine imkan vermesi bakımından ilk defa ciddi bir kuruluş olarak rol oynamıştır. Sosyologlar Derneği'nin temsilciliği konusundaki çabalarınız dolayısıyla sizi kutluyor ve temsilcilik görevini üstlenmek durumunda olmanız dolayısıyla, bazı hususları bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz;

Devamını oku...
 

Sayfa 1 / 8

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Son >>

Kongre ve Toplantı Haberleri

  • toplantılogo

    Sos­yo­log­lar Der­ne­ği, 5 Eylül 2012'de İstanbul’da Birlik Vak­fı ge­nel mer­ke­zin­de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’nin önemli sorunlarını dile getirirken, bu sorunların aşılmasında sosyologlara önemli görevlerin düştüğü altı çizildi. Sosyologlar Derneği üyeleri ve birçok sosyolog ile medya temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Dernek Başkanı Prof. Dr. Sami Şener şunları söyledi:

    Devamını oku...

Duyurular

SOSYODER

Dernek başkanımızın mesajı

Devamını oku...


Forum Son Konular

No posts to display.

Lütfen Dikkat!

TwitterSosyoder Fan

Sosyoloji Yazıları

Sosyolojiye Neden İhtiyacımız Var?

Sosyolojiye ihtiyacımız vardır. Çünkü sosyolojin üstlendiği görev, gündelik yaşamı sürdürmemize yardım eden sıradan bilgilerden ya da kendi bireysel deneyimlerimizden yola çıkarak yerine getirilebilecek bir görev değildir

Doç.Dr. Ali ESGİN

Devamını oku...

İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Sosyal Faktörlerin Rolü

İşletmeler; toplumunun muhtelif kesimlerinden, farklı, inanç, kültür ve normlara sahip kişilerin bir araya geldiği ve belirli amaçlar doğrultusunda kurumsal kültür, normlar, değerler, davranışlar oluşturduğu veya belirlenen normlarla uyum ya da çatışma süreci yaşadığı ortamlardır. 

Dr. Ahmet YILMAZ / Sosyolog

Devamını oku...

Sosyolojimizin Tarihini Yazarken

Zamanı ve mekânı aralıklara bölen saat, takvim, kronometre, metre gibi zaman ve mekân ölçerlerin ortaya çıkışları ile ben ve eylemim, ben ve sözüm arasına mesafe girmesi ve bunların aralarındaki mesafenin uzamasının birbirine koşut gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Belki de zaman ve mekân nosyonlarının kendileri bile ortaya çıkışları ile ben ve eylemimin ayrışmaya başlaması arasında bir bağlantı kurulabilir.

Prof. Dr. Nilgün ÇELEBİ

Devamını oku...

Etnosantrizm Kavramı Etrafında

Doç. Dr. Kadir CANATAN

Bir sosyoloji sözlüğü, etnosantrizmi; “kendi ulusunun ya da grubunun özelliklerini, alışkanlıklarını ve görüşlerini kriter olarak kullanmak ve bu kritere uygun olmayan başka halkları ve grupları yabancı, garip, barbar, kısacası aşağı değerde görme eğilimi”[1] olarak tanımlamaktadır.Devamını oku...

Sosyoloji Dünyası

Sosyoloji Bölümleri

Türkiye’nin ilk sosyoloji bölümü 1914 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, sonraki yıllarda sayıları giderek artan sosyoloji bölümleri Türkiye'nin sosyo-kültürel hayatı ve sosyoloji biliminin gelişimine büyük katkılar sağlamışlardır. Türkiye’de sosyolojinin akademik bir disiplin olarak meşruiyet kazanması ve gelişimine büyük katkılar sağlayan mezunlar veren sosyoloji bölümleri devraldıkları zengin teorik mirasla yeni mezunlar vermeye;sosyolog yetiştirmeye devam etmektedir.Devamını oku...

Okul Sosyoloğu Eylem Planı

Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, sayın Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ ve sayın Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma ŞAHİN'e (SOSYODER) Sosyologlar Derneğince takdim edilen OKUL SOSYOLOĞU PROJESİ ve EYLEM PLANI

Devamını oku...

Sağlık Hizmetlerinde Sosyologların Rolü

Sağlık Hizmetlerinde Sosyologların Rolü

Türkiye gün geçtikçe daha fazla şiddet sarmalında yaşamaya başlamaktadır. Şiddet artık evde, sokakta, okulda, iş hayatında, kurumlarda, bir çocuğun oyun alanında kısacası hayatın her alanında.  Bu durum şiddetin toplumsal bir sorun olduğu gerçeğini kanıtlamaktadır. Şiddet, kişinin bilinçli olarak kendisine, başkasına, bir gruba veya topluluğa karşı yaralama, öldürme, psikolojik zarar verme şeklinde tanımlanabilir.    

Fatma ASLANOĞLU / Sosyolog

 

Devamını oku...

Sosyologların Atama Beklediği Kadrolara Dair Rapor

Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, sayın Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ ve sayın Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma ŞAHİN'e (SOSYODER) Sosyologlar Derneğince takdim edilen SOSYOLOGLARIN ACİLEN ATAMA BEKLEDİĞİ BAKANLIKLAR ve  SOSYOLOG KADROLARINA DAİR RAPOR

Devamını oku...

İş İlanları